Kontaktné údaje

Trenčianske minerálne vody, a. s.
tel.: 02/20 34 13 70
fax: 02/32 30 22 20
e-mail: miticka@miticka.eu

Prameň MP1

Vápencovo-dolomitové komplexy s dobrou puklinou a krasovou priepustnosťou na južnom svahu Strážovských vrchov vytvárajú veľmi dobré podmienky pre vznik minerálnych vôd. Tieto podmienky boli základom vytvorenia rašeliniska, známeho pod názvom Mitická slatina, v ktorom sa nachádzajú minerálne pramene.

Tieto pramene boli známe už za čias Mateja Bela, zaoberali sa nimi odborníci Adami (1766), Winterl, Crantz (1777) a Szűsz (1838).

Až v roku 1987 sa v oblasti uskutočnil hydrogeologický prieskum s cieľom zistiť možnosti plniť minerálnu vodu do spotrebiteľského balenia. V auguste roku 1992 sa v Trenčianskych Miticiach uskutočnil ďalší prieskumnoťažobný vrt do hĺbky 120 metrov. Tento vrt dostal pomenovanie MP1. Zdroj MP1 bol v roku 2000 vyhlásený za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody.

Z tohto prameňa, označeného ako MP1, sa dnes čerpá minerálna voda Mitická.

Podľa výsledkov vykonaných analýz a na základe kritérií kompetentných orgánov je minerálna voda Mitická:

  • prírodná
  • stredne mineralizovaná
  • hydrogénuhličitanová
  • vápenato-horečnatá
  • uhličitá
  • slabo kyslá
  • hypotonická a studená

Celková mineralizácia: 1 550 mg.l-1
Množstvo sodíka: 22,8 mg.l-1
Pomer medzi vápnikom a horčíkom: 0,54
Rýchlosť toku prameňa – výdatnosť: 2,5 l za sekundu